Leden

Samen staan wij sterk

Het CCM Suriname bestaat uit een ledenraad met een bestuur en een kantoor met 2 vaste medewerkers.

Het bestuur wordt uitgemaakt door een voorzitter en ondervoorzitter en de manager van het secretariaat. Het team van het secretariaat bestaat drie vaste medewerkers die de dagelijkse gang van zaken overziet.

De ledenraad bestaat uit vertegenwoordigers vanuit verschillende sectoren uit de Surinaamse maatschappij, zoals risicogroepen en hulporganisaties maar ook vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, de overheid, binnenlandse en religieuze organisaties. Daarnaast zijn er twee internationale organisaties lid als waarnemend adviseur, te weten UNAIDS en Pan-American Health Organization.

UW DONATIES MAKEN ONS WERK MOGELIJK