Investeren in onze toekomst

CCM SURINAME

ONDERSTEUNING

van Nationale Gezondheidszorg

CCM Suriname is voorstander van

GELIJKE RECHTEN

Country Coordinating Mechanism

CCM Suriname ondersteunt lokale initiatieven die zich inzetten om het einde van aids, tuberculose en malaria als epidemieën in Suriname te versnellen.

We ondersteunen projecten waarvan bewezen is dat ze effectief zijn, een grote kans hebben om te slagen en zinvol bijdragen aan het Nationaal Strategisch Plan (NSP).

We coördineren het aanvraagproces van projectvoorstellen, zorgen voor koppeling tussen verschillende programma’s en kijken naar de meest efficiënte manier om middelen en mankracht te verdelen.

CCM Suriname rapporteert aan de donor over de uitvoering van de projecten om ervoor te zorgen dat Suriname een betrouwbare partner is in hulpverlening.

CCM Suriname streeft ernaar haar projecten innovatief en toekomstgericht te houden om duurzaamheid te waarborgen en nieuwe financiële middelen en mogelijkheden aan te trekken.

Onze Partners

UW DONATIES MAKEN ONS WERK MOGELIJK