Wie We Zijn

Home / Wie We Zijn

Country Coordinating Mechanism Suriname

Country Coordinating Mechanism Suriname (CCM Suriname) zet zich in voor het bestrijden van aids, malaria en tuberculose in Suriname. CCM Suriname is opgericht in 2002 als een centraal onderdeel van The Global Fund en verantwoordelijk voor het ontwikkelen, aanvragen en indienen van subsidieaanvragen gebaseerd op nationale behoeften en prioriteiten.

Stichtingen en hulporganisaties die zich bezighouden met gezondheid, educatie en maatschappelijk welzijn, kunnen via het CCM projectvoorstellen indienen bij The Global Fund. CCM Suriname begeleidt deze organisaties bij het opstellen en indienen van hun projectplannen en coördineert de uitvoering.

Hoogtepunten


VERHOGING VAN HIV BEWUSTWORDING
We werken aan het verminderen van stigmatisering en discriminatie rondom deze ziekte. Het project biedt fondsen aan NGO’s die werken met  kwetsbare doelgroepen. Het project werkt ook samen met de overheid om de nationale respons te versterken.


VERMINDERING MALARIA BESMETTING
In het binnenland van Suriname met meer dan 90%, in samenwerking met The National Malaria Board en het ministerie van Volksgezondheid.


MEER DAN 25 MILJOEN VERZAMELD
Meer dan 25.000.000 Amerikaanse dollars bijeengebracht voor verschillende gezondheidsinitiatieven om een ​​eind te maken aan hiv, tuberculose en malaria


4 KEER MEER PERSONEN GETEST
voor tuberculose in vergelijking met voorgaande jaren. Dankzij het DOTS (Directly Observed Treatment) programma kunnen we de ziekte in een vroeg stadium stoppen, verspreiding en complicaties voorkomen en de ontwikkeling van het MDR-TB virus afwenden.

Onze Partners

UW DONATIES MAKEN ONS WERK MOGELIJK